• Hotel Palma
  • Restoran Prova
  • Hotel Planinka

Godišnja Skupština akcionara

Obavještavaju se akcionari “PRIMORJE” Hotels & Restaurants AD Tivat, da je redovna godišnja Skupština akcionara sazvana za dan 03.12.2018.godine sa početkom u 12 časova u konferencijskoj sali hotela "Palma" u Tivtu