• Hotel Palma
  • Restoran Prova
  • Hotel Planinka

Godišnja Spuština akcionara

Obavještavaju se akcionari “PRIMORJE” Hotels & Restaurants AD Tivat, da je redovna godišnja Skupština akcionara sazvana za dan 19.12.2017.godine sa početkom u 11 časova u konferencijskoj sali hotela "Palma" u Tivtu